Underhåll och service av golvvärmefördelare

Alla värmesystem behöver ett visst underhåll, så även golvvärmesystem. En del detaljer slits på grund av att ventiler rör sig. Andra detaljer går sönder för att de är för gamla (åldrats). Vi rekommenderar att serva din golvvärmefördelare var tionde år.  För att underlätta servicen har denna handledning tagits fram.

Service och underhåll av golvvärmefördelare

Service av plast golvvärmefördelare

Service av WGF golvvärmefördelare

Varukorg